.
Hồ sơ IR5 - myfriend - Bảo lãnh cha mẹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào các anh/chị Vietditru,
Em đang chuẩn bị nộp đơn I-130 để bảo lãnh bố và mẹ cùng một lúc. Tuy nhiên, vẫn còn vài điểm em chưa biết, mong các anh/chị tư vấn giúp:
1. Bên cạnh việc phải điền 2 bộ I-130 cho bố và mẹ, thì tiền fee theo em được biết là $535 cho I-130, vậy em phải viết 2 checks, mỗi check là $535 hay chỉ cần 1 check là $1070.
2. Tất cả các giấy tờ đi kèm với I-130, em có thể để chung vào một phong bì được không?
3. Hiện tại, thời giản xử lý của diện IR5 là khoảng bao nhiêu lâu kể từ khi mình nộp I-130 hoặc kể từ khi được USCIS approve.
Xin cảm ơn
Tài

613010 top -

Hồ sơ nào ra hồ sơ đó, không viết chung check, không để chung giấy tờ.

3. Hiện tại, thời giản xử lý của diện IR5 là khoảng bao nhiêu lâu kể từ khi mình nộp I-130 hoặc kể từ khi được USCIS approve.
Khoảng 6 đến 8 tháng.

613015 top -
Chào cochin,
Cảm ơn vì đã trả lời, nhưng em muốn hỏi kỹ hơn một chút, ý của cochin là như vậy phải không:
I-130 và những giấy tờ liên quan tới Bố + check thì cho vào một phong bì thư, tạm gọi là phòng bì 1
I-130 và những giấy tờ liên quan tới Mẹ + check thì cho vào một phong bì thư khác, tạm gọi là phong bì 2.
Rồi sau đó, em bỏ cả 2 phong bì này vào một phong bì chính và gửi đi?
Và em có một thắc mắc nữa liên quan, nếu gửi như trên, thì liệu Bố Mẹ có được xử lý cùng nhau hay không, hay người trước người sau.
Xin cảm ơn
Tài

613019 top -

I-130 và những giấy tờ liên quan tới Bố + check thì cho vào một phong bì thư, tạm gọi là phòng bì 1
I-130 và những giấy tờ liên quan tới Mẹ + check thì cho vào một phong bì thư khác, tạm gọi là phong bì 2.
Rồi sau đó, em bỏ cả 2 phong bì này vào một phong bì chính và gửi đi?
Đúng.

Và em có một thắc mắc nữa liên quan, nếu gửi như trên, thì liệu Bố Mẹ có được xử lý cùng nhau hay không, hay người trước người sau.
Xử lý cùng hay không là do bạn điền trong I-130.

613020 top -

Chào cochin và các anh/chị,
Em đang trong quá trình điền Form I-130 để bảo lãnh cho bố mẹ, trong form có những điểm em chưa hiểu, nhờ các anh/chị giúp, cụ thể như sau:
Trang 2: Trong phần Address History, địa chỉ mailing và physical adress của em là một và trong 5 năm qua, e sống ở những chỗ khác nhau, nhưng sao em điền vào phần Physical Address 1 thì lại không được?

Trang 3: Em đang bảo lãnh bố mẹ, và vợ chồng của em đều kết hôn lần đầu và đang sống với nhau, vậy Câu 21, em bỏ trống?

Trang 4: Từ Câu 40.a đến 41, hiện tại em đã có quốc tịch, vậy những câu này em có cần điền thêm không?

Trang 5: Câu 4.a.b.c, phần này sẽ là tên của bố trong I-130 của bố hoặc là tên của mẹ trong I-130 của mẹ phải không?
Câu 6- nhờ anh/chị tư vấn giúp trường hợp của em:
Trong Khai Sinh của bố, phần Nơi Sinh ghi la 109C Cát Cụt và nơi Đăng Ký Khai Sinh ghi là thành phố Hải Phòng, vậy e sẽ điền như thế nào trong I-130 của bố
Trong Khai Sinh của mẹ, phần Nơi Sinh ghi là phường Đức Nghĩa, Phan Thiết và nơi Đăng Ký Khai Sinh ghi là Uy Ban Nhân Dân Phường 13, Quân Tân Bình, thành phố Ho Chí Minh (vì mẹ của em đăng ký lại Khai Sinh tại Quân Tân Bình, TPHCM), vậy Câu này trong I-130 của mẹ, em phải ghi thế nào cho đung?
Và một điều nữa là trong Passport của mẹ, thi ghi nơi sinh là Bình Thuận
Dưa trên nhưng thông tin này, nhờ ạnhchị tư vấn giúp nên ghi thế nào cho đúng
Câu 11.a đến 11.h, nếu địa chỉ gồm tên đường, phường và quận thì phần này không đủ chỗ, thì e phải ghi như thế nao?

Trang 6: Câu 22- Ví dụ em đang làm I-130 cho bố, thì phần này em ghi thông tin của mẹ và bố mẹ em đều kết hôn lần đầu, vậy câu này em bỏ trông?

Trang 7: Câu 48- Travel Document Number là gì và em phải điền số nào vào đây hay bỏ trông?
Câu 51.a- hiện tại bố của em đã về hưu, còn mẹ thì vẫn buôn bán giày dép ngoài chợ, thì phần này em điền như thế nao?

Trang 8: Từ Câu 57.a đến Câu 58.f, em không hiểu phần này lắm, nhờ anhchi hướng dẫn em phải điền gì vào hoặc bỏ trống?
Câu 59.a đến Câu 62.c, em bỏ trống được không, nếu đang bảo lãnh bố me?
Từ Câu 6.a đến 7, nếu đang điền I-130 cho bố, thì phần này e ghi thông tin của mẹ và ngược lai?
Xin cảm ơn anh chị
Tài

613046 top -
Mong Anh/Chị bỏ chút thời gian tư vấn giụp Xin cảm ơn

613055 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image